top of page

Een plaatsbeschrijving van een eigendom geeft een juridisch geldig document met een gedetailleerde beschrijving van alle mogelijke modaliteiten van het eigendom, mogelijke gebreken, materiaalkeuze, beschrijving van bouwgebreken, inventaris van aanwezige delen, bevestiging dat bouwdelen vrij zijn van gebreken en dergelijke meer.


Dankzij een plaatsbeschrijving kunnen latere juridische twisten worden vermeden. Als toch een rechtszaak ontstaat, vormt de deskundig opgestelde plaatsbeschrijving een document met een zeer hoge bewijskracht.
In de regel wordt van de vaststelling in een eigendom een verslag opgesteld, dat ter ondertekening wordt aangeboden aan de belanghebbende partijen.


Mogelijke plaatsbeschrijvingen waarvoor u bij PLAN² terecht kunt zijn: plaats- beschrijving bij aanvang en/of einde huur, plaatsbeschrijving bij aanvang en/of afsluiten van werken, plaatsbeschrijving bij bodemsanering, boedelbeschrijving enz.

PLAN² maakt schattingen bij verdelingen, hypothecaire leningen, giften, nalatenschappen, onteigeningen of gewoon bij aan- of verkoop van een onroerend goed.

Dit voeren wij ook VLABEL conform uit, zodoende  De Vlaamse Belastingdienst dit als een bindend verslag zal aanvaarden.


Wij bij PLAN² schatten niet vanuit ons kantoor, maar steken tijd en energie in een plaatsbezoek, onderzoek van de buurt en omgeving, opvragen van vergelijkingspunten, evolutie van de markt, enz.
Dit met tot resultaat een objectief schattingsverslag waarmee u een eerlijke waarde bekomt van het te schatten onroerend goed.
Zo ook voor expertise waar PLAN² bij een opdracht voor twee (of meerdere) partijen een neutraal en onafhankelijke beslissing moet maken die voor alle partijen bindend is.

- contacteer PLAN² -

bottom of page