Met veel zorg werken wij aan uw opmetingsplan voor zowel bouwen als verbouwen, ontwerpen als conserveren. Wij werken in zowel 2D als 3D, met een aangepast plan naar uw wensen.


- topografische metingen; opmeting bestaande toestand, as-built
- juridische metingen; afpalingen, verkavelingen, splitsingen, muurovernames,…
- muurovernames; gemeenschappelijk maken van bestaande scheidingsmuur,
- grootschalige metingen; wegenbouw, bruggen, tunnels, leidingen, hoogtemetingen, nivelleringen,

  gps-metingen, cartografie en geodesie,….
- nauwkeurigheidsmetingen; industrie, bouw, architectuur, archeologie, zettingsmetingen.

Dit alles is mogelijk in verschillende bestekken, formaten van aanlevering, gewenste detaillering, precisie  enz.

- contacteer PLAN² -