top of page

Een 3D scan / puntenwolk wordt gecapteer d.m.v. een 3D laser scanner tot een afstand van 350m met een nauwkeurigheid van +- 1mm.

Dit in combinatie met 360° fotografie in HDR, wat de puntenwolk een fotorealistische beeldvorming geeft.

Deze techniek passen wij toe voor o.a. gevelinspectie, analyse en onderhoud van gebouwen, Scan-to-BIM, monitoring, volume calculatie, stockage berekingen, opmaak terreinmodellen, enz…

- contacteer PLAN² -

bottom of page